ResearchBib Share Your Research, Maximize Your Social Impacts
Sign for Notice Everyday Sign up >> Login

Latest Archived Articles

 1. CHIZMACHILIK VA DIZAYN FANLARINI INTEGRATSIYALASH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH

  Haqberdiyev B.R.; Otaxonova Sh.F.Qodirova D.I.

 2. YOSH VOLEYBOLCHILAR JISMONIY SIFATLARINING O‘ZARO ALOQADORLIGI

  Raxmatov Ne'Matulla Sharofovich; Sattarov Ashraf Eshaliyevich

 3. IKKIYOQLAMA SOLIQQA TORTMASLIK PRINSIPINING AHAMIYATI

  Imomniyozov Doniyorbek Baxtiyor O‘G‘Li.

 4. QOLOQ MAMLAKATLARNI INQIROZDAN CHIQISH VA RIVOJLANISHNING ZARURIY YO‘LLARI

  Do‘Stov Lochinbek Farxod O‘G‘Li; Shodiyeva Gulnora Mardiyevna

 5. ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕХНОГЕННЫХ ФАКТОРОВ

  Каюмова Дилдора Туробовна

 6. НЕПОДВИЖНЫЙ ТОЧКИ КВАДРАТИЧНЫЕ СТОХАСТИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ НА S1*S1

  Мейлиев Х. Ж.; Холбеков Ш.О.

 7. AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA MAVSUMIY SERVIS XIZMAT KO’RSATISH TURLARI VA ULARNING XARAKAT XAVFSIZLIGIGA TA’SIRI

  Raxmatov O'Tkirjon Farxod O'G'Li; Sotvoldiyev Xasanboy Rasuljon O'G'Li

 8. TRANSPORTDA KICHIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI

  Raximberdiyev Ismoil Ubaydullayevich

 9. AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANIDAN MUSTAQIL ISH TOPSHIRIQLARNI BAJARISHDA ELEKTRON RESURSLARDAN FOYDALANISH

  Uzakov Zair; Tursunov Mirolim Ahmadovich

 10. ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИ БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҲИСОБИДАН МОЛИЯЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

  Шеров Алишер Бакберганович

Latest Added CFP (Call for Papers)

 1. ISTANBUL XXIX International Conference on Research in “Science, Engineering and Technology”

  Deadline: 2022-01-10 Event Date: 2022-03-21 - 2022-03-23 Venue: Holiday Inn Istanbul City, Turkey

 2. 27th LISBON International Conference on Advances in Agricultural, Biological and Medical Sciences

  Deadline: 2022-01-15 Event Date: 2022-04-13 - 2022-04-15 Venue: VIP Executive Zurique Hotel, Portugal

 3. 26th DUBAI International Conference on Materials, Nanotechnology, Biotechnology & Environmental Sciences

  Deadline: 2021-12-10 Event Date: 2022-02-16 - 2022-02-18 Venue: Excelsior Hotel Downtown Dubai, UAE - United Arab Emirates

 4. DUBAI 17th International Conference on “Innovations in Science, Engineering & Technology”

  Deadline: 2021-12-10 Event Date: 2022-02-16 - 2022-02-18 Venue: Excelsior Hotel Downtown Dubai, UAE - United Arab Emirates

 5. LISBON 24th International Conference on E-commerce, Management, Education & Law

  Deadline: 2022-01-15 Event Date: 2022-04-13 - 2022-04-15 Venue: VIP Executive Zurique Hotel, Portugal

 6. DUBAI 23rd International Conference on Business, Management, Education & Law

  Deadline: 2021-12-10 Event Date: 2022-02-16 - 2022-02-18 Venue: Excelsior Hotel Downtown Dubai, UAE - United Arab Emirates

 7. LISBON 29th International Conference on Psychology, Literature, Education and Social Sciences

  Deadline: 2022-01-15 Event Date: 2022-04-13 - 2022-04-15 Venue: VIP Executive Zurique Hotel, Portugal

 8. DUBAI 28th International Conference on Language, Literature, Education and Social Sciences

  Deadline: 2021-12-10 Event Date: 2022-02-16 - 2022-02-18 Venue: Excelsior Hotel Downtown Dubai, UAE - United Arab Emirates

 9. 23rd ATHENS International Conference on Education, Economics, Humanities and Social Sciences

  Deadline: 2021-12-17 Event Date: 2022-01-24 - 2022-01-26 Venue: Hotel Titania Athens, Greece

 10. 24th PARIS International Conference on Marketing, Education, Social Sciences and Humanities

  Deadline: 2022-01-20 Event Date: 2022-04-19 - 2022-04-21 Venue: Maison du Mexique, Paris, France

Latest Research Positions/Jobs

 1. Humanitarian Scientific Bulletin

  Country/Region: Russia

 2. NAUKOSFERA

  Country/Region: Russia

 3. Managing Editor

  Country/Region: USA - United States

 4. Raftpubs: International Open Access Journal Publications

  Country/Region: USA - United States

 5. Dental Mammoth offers to its customers valuable oral health content

  Country/Region: Finland

 6. Professor, PhD

  Country/Region: Brazil

 7. Associate Editor, CISS Insight; Senior Research Officer

  Country/Region: Pakistan

 8. Kandai

  Country/Region: Indonesia

 9. Village and Development Quarterly Journal

  Country/Region: Iran

 10. Founding President

  Country/Region: Philippines